Regulamin sklepu

  I. Informacje ogólne

I.1

Sklep internetowy FutbolSklep.com.pl, znajduje się   pod adresem www.futbolsklep.com.pl, prowadzony jest przez "VERID" Sp. z o.o.,, wpisaną przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373855. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, przy ul. Marymoncka 63b. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 951-23-29-877, REGON: 142731630.

I.2.

 

1. FutbolSklep.com.PL   prowadzi sprzedaż ( sprzedaż odzieży sportowej, sprzętu sportowego, wszelkiego rodzaju trofeów) stacjonarną, oraz wysyłkową na terenie RP. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

2. Wszystkie produkty oferowane w FutbolSklep.com.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

3. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Składanie zamówienia

II.1

Zamówienia klient może składać na 3 sposoby:

- poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.futbolsklep.com.pl (24h na dobę, 7 dni w tygodniu)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@futbolsklep.pl (24h na dobę, 7 dni w tygodniu)

- osobiście w punkcie przy ul. Marymoncka 63B w Warszawie (w dni powszednie w godz. od 8:00 do 16.00 lub w innych dniach godzinach po uprzednim umówieniu telefonicznym)

II.2

Zamawiający zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia, oraz kontakt z klientem. Brak tych danych spowoduje nie przyjęcie zamówienia do realizacji.

II.3

 

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia w FutbolSklep.com.PL, otrzyma on odpowiedź (mailem lub telefonicznie) potwierdzającą przyjęte zamówienie, oraz   jednocześnie zostanie poproszony o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia ze strony FutbolSklep.com.PL oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

III. Sposoby płatności i wysyłka towaru.

III.1

Płatności za towar zamówiony w FutbolSklep.PL można dokonywać:

1. Przelewem na numer konta Citi handlowy 52 1030 0019 0109 8530 0039 1164 .

2. Gotówką przy odbiorze paczki pobraniowej.

3. Gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie przy ul. Marymoncka 63B w Warszawie.

III.2

 

W przypadku wyboru formy płatności przelewem   towar zostanie wysłany do Klienta niezwłocznie z chwilą wpływu środków należnych (w tym kosztów przesyłki) na podany wyżej numer konta. Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki poprzez firmy kurierskiej. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z przepisami prawa.

III.3

 

FutbolSklep.PL    nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.

III.4

 

Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

III.5 .

 

Przy jednorazowych zakupach, których wartość przekracza 1000,- PLN brutto koszty dostawy zamówionych towarów i/lub usług pokrywane są przez FutbolSklep.com.PL.

III.6

 

 

W okresie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Koszty zwrotu towarów pokrywa klient. Zgodnie z ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

III.7

Towar spersonalizowany

Firma Verid umożliwia zakup  towarów z nadrukiem wykonanym na zamówienie klienta „Towar Spersonalizowany”. taki towar może zawierać nazwisko, numer, logo. Dane do wykonania nadruku klient podaje podczas składania zamówienia. Czas realizacji zamówienia towaru spersonalizowanego może trwać od 2 -20 dni roboczych w stosunku do czasu realizacji wskazanego w niniejszym regulaminie dla standardowego zamówienia. Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), brak jest możliwości odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) w zakresie towaru spersonalizowanego. Produkt z nadrukiem nie podlega również wymianie.

III.8

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

IV. Reklamacje

IV.1

Wszystkie towary zakupione w FutbolSklep.com.PL objęte są gwarancją producenta na zasadach ogólnych takich jak w tradycyjnych sklepach. W przypadku wystąpienia wady, która nie powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nie jest uszkodzeniem mechanicznym, należy założyć reklamację.

IV.2

Reklamowany towar należy przysłać na własny koszt na adres sklepu (ul. Marymoncka 63, 01-802 Warszawa). Towar ten zostanie przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia (maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki).

IV.3

Reklamacji nie podlegają jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Reklamowany lub zwracany do nas towar musi być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Do przesyłki z reklamowanym towarem prosimy dołączyć opis reklamacyjny, który powinien zawierać szczegóły reklamacji oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginał/kopia dowodu zakupu – faktura VAT lub paragon.

IV.4

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane przez klienta konto.

IV.5

Nie przyjmujemy paczek przesyłanych do nas w formie przesyłki za pobraniem.

V.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

V.1 Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę Sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.

V.2 Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sklep Internetowy futbolsklep.com.pl, w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

V.3 Dokonując rejestracji, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych. Dane te jednak są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wykonania przez Sklep umowy sprzedaży tj. dostarczenia przesyłki i dokonania rozliczeń.

V.4 Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

V.5 Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych, o czym należy poinformować Biuro Obsługi Klienta (biuro@futbolsklep.com.pl).

V.6 W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „Dotpay” system Sklepu przekazuje firmie „Dotpay” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „Dotpay” nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

V.7 Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

V.8 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Administratorem danych jest firma:

                                                                             Verid Sp. z o.o.

                                                          Marymoncka 63B, 01-802 Warszawa

 

Polityka prywatności

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług(i) świadczonej przez Verid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Marymoncka 63b, 01-802 Warszawa, o numerze NIP: 951-23-29-877, oraz sposób ich przetwarzania.

 


II. DANE OSOBOWE

 

Verid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.futbolsklep.com.pl ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 


III. RODZAJE I CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

 

JAWNE DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe podane na serwisach należących do futbolsklep.com.pl przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. futbolsklep.com.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 

COOKIES (CIASTECZKA)

 

Futbolsklep.com.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

 

SUBSKRYPCJA BEZPŁATYCH NEWSLETTERÓW

 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do futbolsklep.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. Subskrybenci newslettera w nieregularnych odstępach otrzymują wiadomości związane z aktualnymi promocjami, wprowadzanymi do oferty nowościami czy inne treści związane z działalnością Sklepu. Z bazy newsletterowej Subskrybent może wypisać się w dowolnym momencie, informując o tym pracowników Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo.

 

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

 

Futbolsklep.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości futbolsklep.com.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych futbolsklep.com.pl

 

INNE FORMULARZE

 

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do futbolsklep.com.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez futbolsklep.com.pl nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 


IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Futbolsklep.com.pl zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. O tym fakcie należy jedynie powiadomić pracowników Biura Obsługi Klienta telefonicznie (tel. 22 846 00 32 lub mailowo (biuro@futbolsklep.com.pl).

 

Futbolsklep.com.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 


V. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Futbolsklep.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu należącego do futbolsklep.com.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, futbolsklep.com.pl będzie informować na stronach serwisu.

 


VI. DODATKOWE INFORMACJE

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, futbolsklep.com.pl prosi o kontakt e-mail (biuro@futbolsklep.com.pl).

 

                                                               

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl